Wróć na: Maj

Konkurs Dzień Dziecka z Sylveco FB

(+) Dodaj komentarz

Napisane 25.05.2022 przez

Konkurs Dzień Dziecka z Sylveco - Facebook


Zapraszamy do udziału w konkursie na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/MadraMama/


Zadaniem konkursowym jest polubienie naszego profilu, a także profilu sponsora nagród na Facebooku https://www.facebook.com/MadraMama/; https://www.facebook.com/Sylvecopl/


oraz


umieszczenie w komentarzu pod konkursowym postem na naszym profilu odpowiedzi (można dodać także zdjęcie ilustrujące wypowiedź) na pytanie: „Czego dorośli powinni nauczyć się od dzieci?”

 


oraz
oznaczenie w komentarzu minimum jednej osoby, która  mogłaby być zainteresowana udziałem w konkursie.Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych na Facebooku wyłonimy osobę, której odpowiedź uznamy za najbardziej interesującą. Zwycięzca otrzyma zestaw kosmetyków dla dzieci marki Sylveco.Konkurs trwa od 25.05.22 – 01.06.22 do godziny 18.00

 Regulamin konkursu Dzień Dziecka z Sylveco

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu Dzień Dziecka z Sylveco, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 25.05.22 – 01.06.22 do godziny 18.00.
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Zadaniem konkursowym w konkursie na Facebooku jest polubienie fanpege’ów https://www.facebook.com/MadraMama/ i https://www.facebook.com/Sylvecopl/ oraz umieszczenie kreatywnej odpowiedzi pod postem zawierającym pytanie „Czego dorośli powinni nauczyć się od dzieci?”” i ewentualnie umieszczenie fotografii ilustrującej wypowiedź  (co do której uczestnik posiada prawa autorskie).
3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie przyznawane będą nagrody:
 Zestaw kosmetyków Sylveco dla dzieci 3+: płyn do kąpieli z pianą, szampon i odżywka 2w1, pasta do zębów bez fluoru

3.2. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony 01.06.2022. Zostanie poproszony/ona o wskazanie adresu do doręczenia nagrody. Niedostarczenie informacji o adresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
3.3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
4.    Oświadczenie
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram. Serwis Facebook®, a także serwis Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, nie są administratorami danych osobowych. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®, ani serwisu Instagram.

5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
5.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków.
5.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
6.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
6.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
6.4. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Karolina Korbiel „Mądra Mama”. Każdy uczestnik  Konkursu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f, c oraz a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
.
 

 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj