Wróć na: 2014

Konkurs z okazji Dnia Dziecka

(+) Dodaj komentarz

Napisane 15.05.2014 przez

Ogłaszamy konkurs z fantastycznymi nagrodami dla małych dzieci, chociaż w zadaniach konkursowych kreatywnością i błyskotliwością powinni wykazać się rodzice. Przewidujemy aż 18 laureatów.

A oto nagrody - większość z nich można zakupić w www.madramama.pl

2 x Rodzinna Karta Rabatowa KidZone oferująca zniżki w niezliczonej ilości miejsc (realnych i wirtualnych)  lubianych przez dzieci i dorosłych, także w „Mądrej Mamie”,
1 x ubranko amerykańskiej marki Zutano – do wyboru pajacyk lub letnia sukienka,
1 x ręcznik z kapturkiem marki Suavinex pasujący kolorystycznie do uwielbianych przez Was butelek i smoczków,
1 x podróżna poduszka – Koniczynka o wzorze „A ja mam kota!” marki Lela Blanc,
1 x przytulanka sensoryczna z metkami marki Lela Blanc,
2 x smoczek dla noworodka i niemowlęcia do 4 miesiąca życia marki Suavinex,
10 x innowacyjny, jednorazowy nocnik „Tron”
.


Konkurs polega na udzieleniu krótkich (do 5 zdań) i jednocześnie kreatywnych, zaskakujących lub śmiesznych odpowiedzi na 4 pytania:

  1. Która z linii ubranek amerykańskiej marki Zutano najbardziej pasuje do Twojego dziecka i dlaczego?
  2. Który z produktów Lela Blanc najbardziej Cię zaskoczył i z jakiego powodu?
  3. W jakiej sytuacji – prawdziwej lub hipotetycznej – „Tron” mógłby okazać się super przydatny dla Twojego dziecka?
  4. Jakie życzenia złożysz swojemu dziecku z okazji jego święta?


Prosimy również o polubienie następujących stron na Facebooku – tam znajdziecie inspirację i odnośniki do stron produktowych, które pomogą w udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe:

https://www.facebook.com/MadraMama

https://www.facebook.com/pages/maluchowipl/320870877967729

https://www.facebook.com/LelaBlanc

https://www.facebook.com/SaritorOmega


Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@madramama.pl do 6.06.2014. Wyniki ogłosimy 8.06.2014.

Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza akceptację regulaminu (zamieszczony jest poniżej).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Dzień Dziecka”
 
1. Postanowienia ogólne
1.1.    Organizatorem „Konkursu – poznaj Mądrą Mamę” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.    Konkurs trwa od 15 maja 2014 roku do dnia 1 czerwca 2014 roku.
1.3.     Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. W okresie od 15 maja 2014 roku do dnia 6 czerwca 2014 roku w ramach bloga na stronie www.blog.madramama.pl umieszczone zostaną pytania konkursowe.
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dnia 6 czerwca 2014 roku, do godziny 23.59 przesłać odpowiedź na nie na adres konkurs@madramama.pl
2.3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.
2.4. Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie zostanie przyznanych 18 nagród:

2x karta rabatowa KidZone o wartości około 120 zł,
1x ręcznik marki Suavinex,
2x smoczek dla noworodka marki Suavinex,
1x pajacyk lub sukienka marki Zutano – do wyboru,
1x poduszka – Koniczynka marki Lela Blanc,
1x Przytulanka sensoryczna z metkami marki Lela Blanc,
10 x nocnik jednorazowy „Tron”.

3.2. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wybierze 18 najciekawszych odpowiedzi na pytania.
3.3. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię lub pseudonim laureata oraz przynajmniej fragment odpowiedzi na pytania otwarte zostanie opublikowana 08.06.2014 w ramach strony www.blog.madramama.pl. Dodatkowo do wszystkich laureatów zostaną wysłane powiadomienia o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail, a także zostanie skierowana prośba o podanie adresu pocztowego lub danych Paczkomatu w celu umożliwienia przesłania nagrody.
3.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia i odpowiedzi na pytania konkursowe w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem, chyba że laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża.
3.5. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
3.6. Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów adresy pocztowe listem poleconym lub poprzez Paczkomaty Inpost wyłącznie na terenie Polski. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj