Wróć na: Czerwiec

KONKURS zdrowe przekąski dla dzieci

(+) Dodaj komentarz

Napisane 01.06.2017 przezOgłaszamy konkurs, którego celem jest stworzenie książki kucharskiej z przepisami na zdrowe przekąski dla dzieci.
 
Do wygrania wspaniałe nagrody główne, które zostały ufundowane przez Baby and Travel oraz Suavinex Polska:

1 miejsce: Fill’n Squeeze Zestaw do przygotowywania musów
2 miejsce: kubek z rurką Suavinex (1 szt kolor do wyboru)3 miejsce: kubek z silikonowym ustnikiem Suavinex (1 szt. kolor do wyboru)


4 miejsce: komplet sztućców w etui Suavinex (1 zestaw kolor do wyboru)

Dodatkowo czekają nagrody podstawowe, czyli kody rabatowe do sklepu Mądra Mama, które zostaną przyznane wszystkim tym osobom, których przepis opublikujemy na stronie www.blog.madramama.pl


Zadaniem konkursowym jest przesłanie przepisu na zdrową przekąskę dla dziecka. Inspiracją do stworzenia przepisu na pewno będą strony https://www.madramama.pl/marka-produktu/fill-n-squeeze/ i https://www.suavinexpolska.pl/collection/booo.  Przepis powinien być sporządzony w formie pisemnej wraz ze zdjęciem (lub zdjęciami). Dodatkowo można przesłać link do filmu dotyczącego przygotowania posiłku wg opisanego przepisu.

Zadaniem dodatkowym jest dołączenie do fanów stron:
Mądra Mama
Suavinex Polska
Fill'n Squeeze Polska


Jury konkursu będzie oceniać między innymi oryginalność potrawy, walory zdrowotne oraz pomysłowy sposób przedstawienia przepisu. Ciekawe przepisy będą publikowane sukcesywnie na www.blog.madramama.pl.
Przepisy należy wysyłać na adres: konkurs@madramama.pl
Czas trwania konkursu: od 01 czerwca 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku

Uwaga: Zgłoszony do konkursu przepis nie może być wcześniej publikowany.


-----------------------------------------
 
Regulamin konkursu „Zdrowe przekaski dla dzieci”
 
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem „Zdrowa przekąska dla dziecka” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od: od 01 czerwca 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku.
1.3.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).
 
Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie na adres konkurs@madramama.pl w okresie od od 01 czerwca 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku przepisu na zdrową przekąskę dla dziecka. Przepis powinien być sporządzony w formie pisemnej wraz ze zdjęciem (lub zdjęciami). Dodatkowym atutem będzie przesłanie linku do filmu dotyczącego przygotowania posiłku wg opisanego przepisu.
Zadaniem dodatkowym jest dołączenie do fanów stron:
https://www.facebook.com/MadraMama
https://www.facebook.com/SuavinexPoland
https://www.facebook.com/fillnsqueezepl/
2.2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę przepisów.
2.3. Każdy przepis uznany przez jury za wartościowy (pod uwagę brane będą: walory zdrowotne, oryginalność potrawy, pomysłowy sposób przedstawienia przepisu) zostanie opublikowany na naszym blogu www.blog.madramama.pl w specjalnej zakładce wraz z podaniem imienia lub pseudonimu autora, ewentualnie linku do prowadzonego przez autora bloga, o ile blog nie jest blogiem firmowym i autor wyrazi chęć takiej publikacji.
2.4. Zgłoszony do konkursu przepis nie może być wcześniej publikowany.
2.5. Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
Zasady przyznawania nagród w Konkursie

3.1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody główne oraz nagrody podstawowe.
3.2 Nagrody główne zostały ufundowane przez Baby and Travel oraz Suavinex Polska:
1 miejsce: Fill’n Squeeze
2 miejsce: kubek z rurką Suavinex
3 miejsce: kubek z silikonowym ustnikiem Suavinex
4 miejsce: komplet sztućców w etui Suavinex
3.3. Nagrody podstawowe (kody rabatowe do sklepu Mądra Mama) zostaną przyznane wszystkim  autorom opublikowanych przepisów na www.blog.madramama.pl.
3.4. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana 25.06.2017 w ramach strony www.blog.madramama.pl. Dodatkowo do wszystkich laureatów zostaną wysłane powiadomienia o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail, a także zostanie skierowana prośba o podanie adresu pocztowego lub danych Paczkomatu w celu umożliwienia przesłania nagrody.
3.5. Wszystkie nagrody zostaną wysłane po zakończeniu konkursu.
3.6. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.7. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
3.8. Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów adresy pocztowe listem poleconym, paczką pocztową,  przesyłką kurierską lub poprzez Paczkomaty Inpost wyłącznie na terenie Polski. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.
 
Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj