Wróć na: Konkursy

Konkurs - Dzieci lubią metki

(+) Dodaj komentarz

Napisane 03.11.2013 przez

Metki kochają – jak wiadomo - modne kobiety, wytworni panowie, szafiarki, celebryci i … niemowlęta.  Jeśli ktoś ma dziecko w wieku mniej więcej 5 miesięcy + już wie o czym mowa.  Czemu akurat metki? Bo można je skubać (co działa relaksująco), ssać, bacznie się im przyglądać, skupiać na nich uwagę, ćwiczyć chwyt szczypcowy i tak dalej.  Wszystkich tych wrażeń i emocji dostarczają maluchowi zabawki i akcesoria Snoozebaby zdrowo „okraszone” metkami o przeróżnych fakturach i kolorach. 
Poznajcie zatem nową markę Mądrej Mamy poprzez udział w naszym konkursie.
 

Do wygrania:

  1. Przytulanka Sweet Dreaming
  2. Przytulanka Oxy    


Aby wygrać należy do 24 listopada 2013 wysłać maila na adres konkurs@madramama.pl z odpowiedziami na pytania:

  1. Co jest najbardziej charakterystycznym elementem produktów marki Snoozebaby?
  2. Jakie rodzaje produktów ma w swojej ofercie Snoozebaby?
  3. Z jakiego materiału wykonane są śpiworki Snoozebaby?
  4. Co oznacza fakt, iż firma Snoozebaby należy do Made-By?
  5. Wyjaśnij, który z produktów Snoozbaby podoba Ci się najbardziej. Uzasadnij swój wybór.

 
Zwycięzców wybierzemy spośród tych, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania 1-4 i których odpowiedź na pytanie 5 uznamy za najbardziej kreatywną.

Wyniki ogłosimy 01.12.2013 na naszym blogu.

Odpowiedzi należy szukać na stronie www.snoozebaby.pl i www.madramama.pl

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/MadraMama

Wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od nas rabat 10% na zakupy w sklepie Mądra Mama.

Jeśli któryś z produktów Snoozebaby szczególnie Was interesuje, a nie znalazł się w naszej ofercie, prosimy o kontakt sklep@madramama.pl, a sprowadzmy go!

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na publikację imienia laureata konkursu wraz z fragmentem odpowiedzi na pytanie otwarte i akceptację regulaminu, który znajduje się poniżej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Dzieci lubią metki”
 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem „Konkursu – Dzieci lubią metki” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od  03.11.2013 do 24.11.2013     
1.3. Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. W okresie od 03.11.2013 do 24.11.2013 w ramach bloga na stronie www.blog.madramama.pl umieszczone zostaną pytania konkursowe.
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do dnia do dnia 24 listopada 2013 roku, do godziny 23.59 przesłać odpowiedź na  pytania konkursowe na adres konkurs@madramama.pl.
2.3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.
2.4. Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody - zabawki marki Snoozebaby:
a. Przytulanka Sweet Dreaming
b. Przytulanka Oxy     
3.2. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wybierze 2 najciekawsze odpowiedzi na pytanie otwarte, przy czym odpowiedzi na pytania zamknięte muszą być poprawne.
3.3. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię laureata oraz fragment odpowiedzi na pytanie otwarte zostanie opublikowana w dniu 01.12.2013 w ramach strony www.blog.madramama.pl. Dodatkowo do wszystkich laureatów zostaną wysłane powiadomienia o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail, a także zostanie skierowana prośba o podanie adresu pocztowego lub danych Paczkomatu w celu umożliwienia przesłania nagrody.
3.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem, chyba że laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża.
3.5. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
3.6. Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów adresy pocztowe listem poleconym lub poprzez Paczkomaty Inpost wyłącznie na terenie Polski. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków.
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj