Wróć na: 2016

Konkurs aktywny fan Suavinex

(+) Dodaj komentarz

Napisane 06.04.2016 przez

Najbardziej aktywny Fan miesiąca poszukiwany!
Rozdajemy nagrody najbardziej aktywnym fanom Klubu Szczęśliwych Mam na Facebooku'u

Będziemy oceniać w szczególności: ilość komentarzy i ich kreatywność, like’i, udostępnienia, zaproszenia nowych fanów, dodawanie opinii, przesyłanie nam zdjęć z produktami Suavinex, które będziemy mogli opublikować na fanpage’u itp.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na początku kolejnego miesiąca.
Jeśli chcecie wiedzieć jakie nagrody możecie wygrać, zapraszamy do Klubu Szczęśliwych Mam.Regulamin konkursu „Najbardziej aktywny Fan miesiąca”
 
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem „Najbardziej aktywny Fan miesiąca” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 06.04.16 roku do ostatniego dnia miesiąca cyklicznie, aż do odwołania, co zostanie ogłoszone na fanpage’u https://www.facebook.com/SuavinexPoland/
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Zadaniem konkursowym jest jak największa aktywność (like’owanie, komentowanie, zapraszanie nowych fanów, udostępnianie postów, dodawanie opinii , przesyłanie zdjęć z produktami Suavinex itp.) zarówno pod względem jakościowym (kreatywność wpisów także będzie brana pod uwagę), jak i ilościowym na stronie marki Suavinex  na Facebooku:  https://www.facebook.com/SuavinexPoland/

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie co miesiąc przyznawane będą nagrody najbardziej aktywnym fanom. Informacja dotycząca rodzaju i ilości nagród ogłoszona zostanie w każdym miesiącu na na fanpage’u https://www.facebook.com/SuavinexPoland/.
3.2. Zwycięzca zostanie ogłoszony do trzeciego dnia miesiąca następnego. W całkowitym czasie trwania konkursu każda osoba może zdobyć nagrodę tylko 1 raz.
3.3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj