Wróć na: 2016

Foto konkurs Suavinex

(+) Dodaj komentarz

Napisane 17.10.2016 przez


 

Konkurs na zdjęcie z produktem Suavinex

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie na najlepsze zdjęcie z produktem marki Suavinex.  

Oto zadanie konkursowe:

  1. Polub https://www.facebook.com/SuavinexPoland/
  2. Na własnym fanpage’u opublikuj zdjęcie z produktem Suavinex, oznacz je #suavinexpolska i #konkurssuavinex.
  3. Poprzez fanpage Suavinex Polska napisz do nas wiadomość o opublikowanym zdjęciu, a my je udostępnimy.


Na zdjęcia czekamy do 6 listopada 2016.


Autorzy siedmiu najlepszych zdjęć otrzymają nagrody:

  • 1x Zestaw do nauki samodzielnego jedzenia Hello Fox Suavinex
  • 2x Łyżeczka silikonowa Suavinex
  • 2x Smoczek z klipsem Suavinex
  • 2x Zestaw szczotka + grzebień Suavinex

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Zdjęcie Suavinex”
 
1. Postanowienia ogólne.
1.1.Organizatorem konkursu „Zdjęcie Suavinex” zwanego dalej „konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od: od 17 października 2016 roku do dnia 6 listopada 2016 roku.
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Zadaniem konkursowym jest polubienie fanpage’u https://www.facebook.com/SuavinexPoland/,  opublikowanie na własnym profilu na Facebooku zdjęcia, na którym widoczny będzie produkt marki Suavinex. Zdjęcie należy oznaczyć za pomocą #suavinexpolska i #konkurssuavinex, a następnie powiadomić organizatora o jego publikacji poprzez wiadomość
2.2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę zdjęć, każde z nich powinno jednak dotyczyć innego produktu marki Suavinex.
2.3. Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody – produkty marki Suavinex: Zestaw do karmienia Hello Fox, 2x łyżeczka silikonowa, 2x smoczek z klipsem, 2x zestaw szczotka + grzebień.
3.2. Zwycięzcy Konkursu, czyli autorzy 7 najlepszych zdjęć zostaną ogłoszeni 08.11.2016 na fanpage’u Suavinex Polska i na blogu Mądra Mama.
3.3. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
3.5. Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów adresy pocztowe listem poleconym, paczką pocztową,  przesyłką kurierską lub poprzez Paczkomaty Inpost wyłącznie na terenie Polski. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody w ciągu 6 miesięcy, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
 
4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych zdjęć.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj