Wróć na: Wszystkie

Konkurs na Dzień Kobiet

(+) Dodaj komentarz

Napisane 05.03.2023 przez

Zapraszamy do udziału w konkursie na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/MadraMama/

Zadaniem konkursowym jest polubienie naszego fanpege’u oraz kreatywna odpowiedź na pytanie: "Jak wychować dziewczynkę we współczesnym świecie?"


Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonimy 3 osoby, których odpowiedzi uznamy za najbardziej interesujące.

Osoba, której odpowiedź uznamy za najciekawszą otrzyma zestaw kosmetyków: płyn micelarny i krem na noc z serii Biolaven marki Sylveco.

Wyróżnimy także dwóch Autorów/dwie Autorki, które otrzymają krem pod oczy z serii Biolaven marki Sylveco.

Konkurs trwa do 08.03.2023 do godziny 12.00.Regulamin konkursu na Dzień Kobiet:
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu na Dzień Kobiet , zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 05.03.2023 roku do 08.03.2023.
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Zadaniem konkursowym jest polubienie fanpege’ów https://www.facebook.com/MadraMama/ i https://www.facebook.com/Sylvecopl/oraz umieszczenie kreatywnej odpowiedzi pod postem na Facebooku zawierającym pytanie: "Jak wychować dziewczynkę we współczesnym świecie?" do 08.03.2023 do godziny 12.00.


3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie przyznawane będą nagrody: 1 zestaw kosmetyków marki Sylveco (płyn micelarny i krem na noc z serii Biolaven Sylveco) oraz 2 kremy pod oczy z serii Biolaven Sylveco.
3.2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 08.03.2023 koło godziny 20.00. Zostaną oni poproszeni o wskazanie adresu do doręczenia nagrody. Niedostarczenie informacji o adresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
3.3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, nie jest administratorem danych osobowych. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.


5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
5.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków.
5.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
6.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
6.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
6.4. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Karolina Korbiel „Mądra Mama”. Każdy uczestnik  Konkursu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f, c oraz a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj